Confidential

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin intermediul departamentului nostrum si al personalului medical , Centrul Medical Remenix prelucreaza datele dumneavoastra cu character personal: nume si prenume, sex, data si locul nasterii, telefon/fax,email,profesie, loc de munca, cod numeric personal, date privind starea de sanatate prin mijloace manuale /automatizate, destinate mijlocirii serviciilor medicale de sanatate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. REMENIX S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este evidenţa electronică a pacienţilor clinicii, necesară pentru efectuarea programărilor şi pentru efectuarea rapidă a programărilor la consulturi ulterioare (scurtarea timpului de aşteptare la telefon sau în faţa operatorului, atunci când programarea se face personal la Recepţie) şi pentru uşoara urmărire a antecedentelor medicale ale pacienţilor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării programării solicitate şi, ca urmare imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care vă adresati Centrului Medical REMENIX.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul Centrului Medical REMENIX. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe adresa office@remenix.ro .

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.