• CT craniu nativ
 • CT craniu cu substanta de contrast
 • CT regiune gat nativ
 • CT regiune gat cu substanta de contrast
 • CT regiune toracica nativ
 • CT regiune toracica cu substanta de contrast
 • CT abdomen nativ
 • CT abdomen cu substanta de contrast
 • CT pelvis nativ
 • CT pelvis cu substanta de contrast
 • CT coloana vertebrala nativ/segment
 • CT coloana vertebrala /segment cu substanta de contrast
 • CT menbru /segment nativ
 • CT membru /segment cu substanta de contrast
 • CT ureche interna nativ
 • CT bazin osos nativ
 • CT bazin osos cu substanta de contrast
 • CT genunchi pt. stabilitate rotuliana
 • CT sinusuri nativ
 • Angiografie CT periferie
 • Angiografie CT craniu
 • Angiografie CT regiune cervicala
 • Angiografie CT abdomen
 • Angiografie CT pelvis
 • Angiografie CT toraco-pulmonara
 • CT dental(planing dental)
Exemplu bilet decontare

Pacientii care necesita monitorizare si au completat pe biletul de trimitere Monitor 1,2,3 ….7, beneficiaza de examinare gratuita fara lista de asteptare.

 

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

NOTA 2: Pentru situațiile în care se recomandă investigații paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare sau investigații medicale paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare – pentru afecțiunile respective, medicul care face recomandarea va menționa pe formularul biletului de trimitere, după caz, următoarele:

– «Monitor 1» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare;

– «Monitor 2» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice;

– «Monitor 3» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat;

– «Monitor 4» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare;

– «Monitor 5» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare;

– «Monitor 6» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice;

– «Monitor 7» – dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare, aplicând totodată semnătura și parafa.

Pentru recomandarea investigațiilor paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare sau a investigațiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare – pentru afecțiunile respective, medicul care face recomandarea va întocmi bilet de trimitere distinct.

(la 29-04-2021, Nota 2 din Punctul (ii), Litera C., Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 552 din 29 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021)

Call Now ButtonSună-ne acum